Review: Pebeo Gedeo Bio Glazing Resin, støperesin

Styrker:

For glazing: Ukjent, ingen erfaringer.

For vanlig støping i form:
* Rask herding (2-6 timer)
* Ingen synlige bobler.

Svakheter:

For glazing: Ukjent, ingen erfaring.

For vanlig støping i form:
* Blir kokvarmt under herding, kan koke seg ut av plastformer. Ikke bruk dette i former av hardplast, kun silikon!
* Hvis du søler på noe, så er det enda verre å få vekk enn alle andre resiner jeg har brukt. Det sitter bom fast.

Plastbeger+Glazing Resin=resinen koker seg gjennom glasset, renner utover, og er ganske så umulig å få vekk.
Please follow and like us:

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *