Tag: glazing

Posted in Støping

Review: Pebeo Gedeo Bio Glazing Resin, støperesin

Styrker: For glazing: Ukjent, ingen erfaringer. For vanlig støping i form:* Rask herding (2-6 timer)* Ingen synlige bobler. Svakheter: For glazing: Ukjent, ingen erfaring. For…

Flere bilder